ujk

21.01.2017 godzina 16:00

Centrum Sportu i Rehabilitacji UJK Kielce, 25-406 Kielce, Świętokrzyska 21H